Kontakt pro media a donory:

rudolf.belec@letakynalednice.cz

777 273 977

Kontakt pro starostky a starosty:

info@letakynalednice.cz

605 487 811

Proč letáky na lednice?

Protože jsou určené hlavně pro seniory (a jejich rodinné příslušníky), kteří často nemají internet. Zároveň jsou pro ně nezbytné informace, kam si mohou zavolat kvůli nákupu a dovozu potravin a léků, kam se obrátit pro psychologickou podporu či kam volat třeba v případě domácího násilí, které je stále častější v době karantény. Na lednici mají všechny klíčové informace pohromadě. Nemusí tedy vycházet ven a riskovat nákazu koronavirem. Tím se zároveň předchází i přetížení zdravotního systému.

Jak za pomoci starostů prakticky dostat letáky na lednice?

Klíčovými aktéry celého záměru jsou starostové a starostky všech obcí v České republice. Jste to Vy, starostové, které prosíme, ať spolu s námi dokončíte leták přesně pro Vaši obec a následně jej distribuujete do všech schránek.
Pokud jste starosta, který chce leták doručit lidem ve svém městě či obci, vyplňte nám, prosím, stručný online formulář zde.

Čím se Letáky na lednice liší od spousty ostatních

Jsou na lednici

Naším cílem je dodat tyto letáky pokud možno do všech domácností.

Jsou kompletní

Obsahují všechny potřebné informace od lokálních sociálních služeb přes krajské hygienické stanice až po celostátní krizové linky.

Jsou srozumitelné

Informace v nich jsou řazené podle potřeb občanů.

Jsou čitelné

Jsou čitelné i pro slabozraké.

Jsou funkční

Na sestavení letáků pracoval tým expertů.

Více vlastností

Kompletní seznam vlastností letáků najdete níže. Vzor letáku zde.

Pomozte nám dostat letáky na lednice

Pokud jste starosta, který chce leták doručit lidem ve svém městě či obci, vyplňte nám stručný online formulář zde.

Abychom dostali letáky na všechny lednice, je za tím spousta práce. Potřebujeme získat informace od starostů měst a obcí. Někdo musí vyrobit regionální šablony a doplnit je o další informace podle krajů. Nakonec se musí leták zalomit a poslat do konkrétní obce. Těch je v ČR přes 6000. Abychom to zvládli, potřebujeme zaplatit tým lidí, kteří na tom pracují. Ne vše jde udělat v krátkém čase dobrovolnicky. Pomozte nám tuto práci podpořit.

O nás - expertní tým

Letáky na lednice jsou společnou iniciativou Rudolfa Belce, autora projektu Koronavirus.report a Matěje Hollana, ředitele Asociace nestátních organizací a tvůrce Mapy pečovatelských služeb.

 

Zuzana Furišová, DIS
Ředitelka, Český červený kříž Prachatice
MUDr. Zdenka Danzigová
Primářka, nemocnice Třebotov
Mgr. Michal Kniha
Psychoterapeut, Terapie Sacre Coeur
RNDr. Karel Drbal Ph.D.
Imunolog, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Rudolf Belec
Konzultant, Siesta Solution
Matěj Hollan
Ředitel, Asociace nevládních organizací

Vlastnosti letáku

  • Leták obsahuje kontakty na terénní sociální služby, které mohou využívat i soběstační senioři. Často ale o této možnosti nevědí. Využitím těchto služeb se sníží riziko jejich nákazy u rizikové skupiny obyvatel.
  • Je úplný – leták obsahuje obecní, regionální, okresní, krajské i celostátní linky. Na sběru informací se podílí specializovaný tým. 
  • Je snadno použitelný, protože je strukturovaný podle potřeb. Třídění prováděl profesionál na poskytování služeb. 
  • Je čitelný i pro slabozraké, protože je psán velkými písmeny. Šablonu vyráběl profesionální grafik.
  • Je srozumitelný i pro méně chápavé nebo lehce dementní. Jednotlivé formulace byly konzultovány a upraveny specialistou. 
  • Šablony byly vytvářeny ve spolupráci s Českým červeným křížem.
  • Součástí letáku je desatero rad. Tyto rady vznikly ve spolupráci s psychoterapeutem a primářkou nemocnice a pomáhají (nejen) seniorům přečkat toto obtížné období v co největším klidu a zdraví.
Přesunout se na začátek